Logo Universiteit Utrecht

Stagebank Literature Today / Literatuur vandaag

Stages

Raad voor Cultuur

Stageorganisatie

Stageorganisatie
Raad voor Cultuur
Soort organisatie
Adviesorgaan overheid
Afdeling
Commissie Letteren
Locatie
Den Haag, Nederland
Website
http://www.cultuur.nl

Stage-inhoud

De stagiair was werkzaam bij de commissie Letteren en heeft zich beziggehouden met het Project Kunstkritiek, waarvoor onderzoek gedaan werd naar de stand van zaken in de kunstkritiek (het afstudeeronderzoek maakte hiervan deel uit). Binnen dit project heeft ze meegewerkt aan de voorbereidingen van de expertmeeting ‘Legitimiteit van de Kunstkritiek’. Daarnaast had ze ook ondersteunende taken voor de organisatie van de expertmeeting ‘Digitalisering in de letterensector’ en de verantwoordelijkheid voor het maken van gespreksnotities bij monitorgesprekken. Ook maakte de stagiair verslagen van expertmeetings, symposia en vergaderingen waar zij bij aanwezig was.

Onderzoekscomponent
n.v.t.

Stagedetails

Soort Stage
Onderzoeksstage
Periode
01/02/2010 - 01/07/2010
Taal van de stage
Nederlands